top of page
A - 22.tif

המחירים מפורשים ללא מס. עבור תושבים מחוץ לאיחוד האירופי, המחיר הסופי הוא ללא מס (מע"מ). על תושבים באיחוד האירופי ובאיטליה יחול מע"מ של 22% בקופה. 
אנא המשך כעת כדי לבחור את העט הנובע והציפורן שלך או כל עט כתיבה אחר available 
לחוויית כתיבה או קליגרפיה נהדרת.

    bottom of page